Kalenderen / Kalenderen
Karby Kirke
Karby Kirke
Gudstjenester
 
 
Den 28. august kl. 10.15
Den 9. oktober kl 10:15
Den 13. november kl. 10:15
 
Konfirmation
 
Andre arrangementer
Sogneudflugt den 15. september.
Tilmelding på 61757160 eller 24442609
senest 9. september
 
Menighedsrådsvalg 2022.
afholdes tirsdag den
20. september kl. 19 i Karby Kirke
Babysalmesang i Karby Kirke
8. september
6. oktober
3. november
Mellemliggende gange i Hvidbjerg Plejecenter
Hver gang kl. 10:30 - 11:30.
Tilmelding på 2989 1509 (Vita Olsen)
Vitaolsenkarby@gmail.com
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Gå til Karbys Facebookside HER
Se Per Callesens installation på Årbjerg.
Kalenderen
2022
Den 6. juli kl. 19
Gudstjeneste på Næssundfærgen.
Harmonikamusik og let anretning.
Den 20. september kl 19.
Menighedsrådsvalg i Karby Kirke
Den 4. oktober kl. 19.00
Koncert i Karby Kirke.
Anders Munch optræder med en musik af og anekdoter om KIM LARSEN.
Den 6. december kl.????
Julekoncert med ANDERS OG BENT BO.
Den 4. november kl. 17:00
Fredagshygge i Karby Kuber
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting" + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59