Kalenderen / Kalenderen
Karby Kirke
Karby Kirke
Gudstjenester
 
Fra 18. maj må kirkerne igen åbnes.
 
KLIK på billedet for at læse
Den 7. juni: kl. 10.15 
Sognepræst: Christian R. Berwald
Den 28. juni: kl. 10.15 (Dåb)
Sognepræst: Christian R. Berwald
Den 19. juli: kl. 9:00
Afløser: Jens Munksgaard
Den 9. august: kl. 10.15
Sognepræst: Anna Maria Sloth.
Konfirmation 2020
 
Den 5. september kl. 10.
Konfirmanderne:
Thea E. Larsen
Jesper Skovgaard Andersen
Mads Christian V. Stauerbøl
Nanna Bruhn
Søren Larsen
Emil Rask Jensen
Andre arrangementer
Menighedsrådsvalg.
Orienteringsmøde:
9. juni kl. 19:30
i Karby Kirke
Valgmøde:
den 15. sept. kl. 19:30
Babysalmesang
torsdage Kl.10:30 
skiftevis i Karby Kirke og i Hvidbjerg Plejecenter
Tilmelding på SMS eller mail til Anna Marie Sloth på  
2274 1552 eller ams@km.dk
BørneBongo
(for 1 - 4-årige) 
Hver gang:kl.: 16:45 - 17:45
Tilmelding til: Birthe E. Silkjær, tlf. 40154131, e-mail basilkjaer@hotmail.com
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Gå til Karbys Facebookside HER
Kalenderen
2020
Den 2., 3., 4. og 5. juli
KARBY BYFEST
 
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting" + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59