Kalenderen / Kalenderen
Karby Kirke
Den 28. oktober kl.10:00
Gudstjeneste v. Benedicte Tønsberg.
Den 25. november kl. 10:00
Gudstjeneste v. Benedicte Tønsberg
Den 13. oktober kl. 15:00
Sangeftermiddag i Karby Kirke
Skuespiller Dea Fog og pianist Lise Hanskov.underholder med sange fra "de gode gamle dage".
2019
Konfirmation i Karby Kirke : Lørdag den 18. maj kl 10:00
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Kontakt Benedicte Tønsberg, hvis du vil med.
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Læseplan kan findes på www.svmp.dk
 
Bøn i bevægelse
under ledelse af 
Helle Lerche og Jens Knudsen
mandag den 17. september
mandag den 22. oktober 
mandag den 19. november.
Hver gabg kl. 19:00 - 20:30
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til 
Dan Taxa
tlf. 9775 4711
...................
Gå til Karbys Facebookside HER
Kalenderen
2018
Den 13. oktober kl. 15:00
Sangeftermiddag i Karby Kirke
Skuespiller Dea Fog og pianist Lise Hanskov.underholder med sange fra "de gode gamle dage".
Gratis adgang.
Den 2. november kl. 17 - 19.
Fredagshygge i Karby Kuber
Koncert med "Double Up"
Pris 60 kr.
Evt. tilkøb af landgangsbrød til 50 kr....og fortsættelse af hyggen.
Tilmelding og betaling hos Bodil Christensen på 4035 1433.
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59