Kalenderen / Kalenderen
BørneBongo
(for 1 - 4-årige)
Den 2. oktober kl. 16:30
Den 30. oktober kl. 16:30
Den 13. november kl. 16:30
Den 27. november kl. 16:30
Tilmelding til: Birthe E. Silkjær, tlf. 40154131, e-mail basilkjaer@hotmail.com
Babysalmesang
Kl.10 - 11
Den 2. oktober.
Den 13. november 
Den 11 december
Tilmelding på 4015 4131
Karby Kirke
Den 3. november kl. 10:00
Allehelgen
Gudstjeneste ved Chr. Berwald
Den 17. november kl. 10:00
Gudstjeneste ved Jens Munksgaard
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Konfirmation 2020
St. Bededag - fredag den 8. maj kl. 10.
Gå til Karbys Facebookside HER
Kalenderen
2019
Den 7. oktober kl. 18
Fællesspisning i Karby Kuber
Tilmelding til Bodil på 4035 1433
Pris: 60 kr., der betales ved tilmelding.
Den 1. november kl 17-19........
Fyraftenshygge i Karby Kuber
Mulighed for madbestilling.
Tilmelding hos Bodil på 4035 1433
Den 13. november kl. 19:30
Koncert i Karby Kirke
Finn Knudsen kommer til Karby sam-men med andre blæsere og strygere fra Musikskolen og giver koncert . Musik af Haydn, Mozart og Schubert.
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting" + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59