Kalenderen / Kalenderen
Karby Kirke
Karby Kirke
Gudstjenester
Den 24. december kl. 15:00
Julegudstjeneste
Den 31 december kl. 14:00
Vi ønsker hinanden "Godt Nytår!"
Den 4. februar kl 11:00
Evt. Lørdagsdåb
Den 5. februar kl. 19:00
Lysmesse
med fakler på kirkegården
Konfirmation
 
Andre arrangementer
 
Babysalmesang i Karby Kirke
3. november var sidste gang i år.
Mellemliggende gange i Hvidbjerg Plejecenter
Hver gang kl. 10:30 - 11:30.
Tilmelding på 2989 1509 (Vita Olsen)
Vitaolsenkarby@gmail.com
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
NB!
I Vinterhalvåret 2022/2023 flyttes meditationen til Kirkehuset i Redsted
(af sparehensyn).
Karby - Tæbring - Rakkeby Menighedsråd:
Bodil Møller Kristensen
Ellen Weisbjerg
Vita Olsen
Lillian Stenkjær Mogensen
Kristian Jensen
 
Stedfortrædere:
Lone Munk
Karen Margrethe Lynggaard
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Gå til Karbys Facebookside HER
Kalenderen
2022
Den 30. november kl. 18.
Fællesspisning m. pakkespil i Karby Kuber
Tilmelding på 2845 1684 (Ann-Marie Iversen) senest 23.11.
Pris: Voksne 85 kr. Børn 25 kr..
Betaling ved tilmelding (gerne MobilPay)
.
Den 6. december kl.19
Julekoncert med ANDERS OG BENT BRO.
Den 12. december kl. 14:30 
serverer bogdamerne
gløgg og æbleskiver
i Karby Bogsamling
Den 18. december kl. 19:30
Julebanko i Karby Kuber
Arr.: Karby Borgerforening
Den 27. december kl. 18:30
Juletræ
Sted: Karby Kuber
Arr.: Karby Borgerforening
2023
Den 3. og 4. februar 2023 kl.????
Revy - Weekendhytten
Sted: Karby Kuber
Arr.: Karby Borgerforening
 
Den 3. marts kl. 17 - 19 - ?
Fredagshygge i Karby Kuber
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting" + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59