Kalenderen / Kalenderen
BørneBongo
(for 1 - 4-årige) 
Den 30. oktober kl. 16:30
Den 13. november kl. 16:30
Den 27. november kl. 16:30
Tilmelding til: Birthe E. Silkjær, tlf. 40154131, e-mail basilkjaer@hotmail.com
Babysalmesang
Kl.10 - 11
Den 13. november 
Den 11 december
Tilmelding på 4015 4131
Karby Kirke
Den 3. november kl. 10:00
Allehelgen
Gudstjeneste ved Chr. Berwald
Den 17. november kl. 10:00
Gudstjeneste ved Jens Munksgaard
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Konfirmation 2020
St. Bededag - fredag den 8. maj kl. 10.
Gå til Karbys Facebookside HER
Kalenderen
2019
Den 13. november kl. 19:30
Koncert i Karby Kirke
Finn Knudsen kommer til Karby sam-men med andre blæsere og strygere fra Musikskolen og giver koncert . Musik af Haydn, Mozart og Schubert.
Den 3. december kl. 18:00
Fælles julespisning i Karby Kuber
Tilmelding  senest den 28.11. hos Bodil på 4035 1433.
Betaling på Bodils MobilePay: 2768JG 
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting" + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
2020
Den 21. februar  2020 kl .17-19- ??
Fyraftenshygge i Karby Kuber
Mulighed for madbestilling.
Tilmelding hos Bodil på 4035 1433
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59