Kalenderen / Kalenderen
Karby Kirke
Karby Kirke
Gudstjenester
 
Den 13. maj kl. 10:00
Konfirmation
 
Den 12. juni kl. ca. 14:30
Pilgrimsgudstjeneste
 
Den 6. juli kl. 19:
Færgegudstjeneste.
Harmonikamusik og en let ser-vering om bord..
 
Den 17. juli  kl. 10.15

Den 28. august kl. 10.15
Konfirmation
 
Årets konfirmander
Anne Skovgaard Andersen
Daniel Graversen
Jonas Buchvart:Pedersen
Karl Emil Vestergaard Stauersbøl
Louise Noppenau Sørensen
Magnus Berggren Majgaard
Michala Løje Poulsen
 
Andre arrangementer
 
Den 8. juni kl. 19:30
Koncert med "Thy Gospel"
 
Menighedsrådsvalg 2022.
afholdes tirsdag den
20. september kl. 19 i Karby Kirkei
 
Børnebongo for de 1 - 4årige (ca.)
torsdage kl 16:30 - 17:30
Derefter pasta og kødsovs.
Tilmelding på 2989 1509 (Vita Olsen).
Babysalmesang
19. maj (Hvidbjerg Plejecenter)
2. juni
16. juni (Hvidbjerg Plejecenter)
Hver gang kl. 10:30 - 11:30.
Tilmelding på 2989 1509 (Vita Olsen)
Vitaolsenkarby@gmail.com
 
Den13. september kl. 19
Valgforsamling
Hvor ????
 
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Gå til Karbys Facebookside HER
Se Per Callesens installation på Årbjerg indtil den 13. marts 2022!
Kalenderen
2022
Den 6. - 12 juni Pilgrim Mors
Den 8. juni kl. 19:30
Koncert i kirken med "Thy Gospel"
Gratis adgang
Arr.: Pilgrim Mors
Den 14. juni kl. 18.
Fællesspisning i Karby Kuber.
Tilmelding (senest d. 9.) til Bodil på 4035 1433
Pris: 85 kr.
 
Den 6. juli kl. 19
Gudstjeneste på Næssundfærgen.
Harmonikamusik og let anretning.
Den 20. september kl 19.
Menighedsrådsvalg i Karby Kirke
Den 4. november kl. 17:00
Fredagshygge i Karby Kuber
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting" + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59