Kalenderen / Kalenderen
Karby Kirke
Karby Kirke
Gudstjenester
Pga. Corona-faren er alle gudstjenester o. lign. aflyst/udsat indtil videre.

Den 21. maj: kl. 10.15
Sognepræst: Christian R. Berwald
 
Konfirmation 2020
Udsat grunder Corona-faren!
St. Bededag - fredag den 8. maj kl. 10.
Konfirmanderne:
Thea E. Larsen
Jesper Skovgaard Andersen
Mads Chrictian V. Stauerbøl
Nanna Bruhn
Søren Larsen
Emil Rask Jensen
Andre arrangementer
Menighedsrådsvalg.
Orienteringsmøde:
12. maj kl. 19:30
(Konfirmandstuen)
Valgmøde:
den 15. sept. kl. 19:30
Babysalmesang
torsdage Kl.10:30 
skiftevis i Karby Kirke og i Hvidbjerg Plejecenter
Tilmelding på SMS eller mail til Anna Marie Sloth på  
2274 1552 eller ams@km.dk
BørneBongo
(for 1 - 4-årige) 
Hver gang:kl.: 16:45 - 17:45
Tilmelding til: Birthe E. Silkjær, tlf. 40154131, e-mail basilkjaer@hotmail.com
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Gå til Karbys Facebookside HER
Kalenderen
2020
Den 9. 10. og 11. april kl. 10 - 16.aflyst p.g.a. corona
Påskeudstilling
Fernisering skærtorsdag kl 10.
Sted: Karby Kuber
Arrangør: Kulturhus Sydvestmors
GRATIS ADGANG
Efter udstillingen:
Påskeudstillingsgæsterne og alle andre inviteres til gudstjeneste (ved Christian Berwald) med efterfølgende middag (påskelam).
Tilmelding senest 1. april på 6175 7160.
Den 23 april kl.17:45
"Mors spiser sammen"
Hver for sig..... p.g.a. Coronavirus.
Pilgrim Mors 1. - 7. juni.
Afgang fra Årbjerg kl. 9:00.
Kom og send pilgrimmene godt afsted!
Den 2., 3., 4. og 5. juli
KARBY BYFEST
 
Fast arrangement hver tirsdag
"Kafe Syssel" i Karby Kuber. Herefter hver tirsdag aften.
Medbring selv: Forplejning og "syssel-ting" + 20 kr.
Arr.: Anette Kirk, Bente Kankelborg, Bente Lock og Mette Jespersen.
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59