Interessegrupper / Kulturhus Sydvestmors
Gå til Karbys Facebookside
Nye medlemmer
Nye medlemmer kan indbetale medlemsgebyr (50 kr.) for 2017 på konto nr. 7380 7542771
Bestyrelsen:
Mette Jespersen (formand)
Annette Kirk Dahl (kasserer)
Brita Mogensen (sekretær)
Ellen Weisbjerg (Hjemmesideansvarlig)
Inger Nielsen
Bodil Sørensen
Lene Lyndrup Nørgaard

Kulturhus Sydvestmors

Nok en vellykket Påskeudstilling
Endnu engang lykkedes det at få stablet en yderst vellykket Påskeudstilling på benene i Karby Kuber. 40 udstillere var repræsenteret og mange var mødt op til ferniseringen, hvor Mette Jespersen bød velkommen til alle og specielt til Tania Høyer, centerleder i SKF, der åbnede udstillingen veloplagt og humoristisk.
%50 personer gæstede udstillingen i løbet af de 3 åbningsdage.
KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT FORSTØRRE.
 
 PÅSKEUDSTILLINGEN GENOPSTÅET 2023
Der var 150 fremmødte til ferniseringen af den genopståede PÅSKEUDSTILLING I Karby Kuber skærtorsdag.
En glad formand Mette Jespersen, Karby, kunne byde velkommen
til den niende Påskeudstilling efter en lang coronapause.
Billedkunstner Peter Callesen, Karby Præstegård, holdt
åbningstalen og klippede det røde bånd.
38 udstillere viste deres værker frem og fik megen ros.
Blåborg-arrangementet den 30.august 2022 blev et tilløbsstykke.....
Christian Ringgaard fortalte levende om borgen, der er dateret til ca 1300....og derfor ikke har huset Harald Blåtand, som Saxo ellers påstår i sin Danmarkskrønike......
 
 
Dateringen er fastlagt udfra en stump af en egepæl, der stadig er et levn af...........Men hvem ved? Kan der have været en borg endnu før denne stolpe fra vindebroen???? Man kan jo tro, hvad man vil.

Omtrent 70 mennesker lyttede rigtig godt efter på denne smukke aften, hvor de fleste valgte transport på cykel eller gå-ben. Godt halvdelen fortsatte sammenkomsten i udekøkkenet i Karby Kuber.

Tak til Kulturhus Sydvestmors og løbeklubben for et fint arrangement.
GENERALFORSAMLINGEN 2022
60 havde meldt sig til Kulturhus Sydvestmors' fortælleaften med Benedicte Tønsberg, der talte over titlen "Mit liv efter Karby".
Benedicte klarede opgaven i sædvanlig stil: Overraskende, tankevækkende og klogt, iblandet humor og masser af smil!

Godt en snes af de tilstedeværende valgte at deltage i den efterfølgende generalforsamling.
Henning Iversen, Ole Rasmussen og Conny Sørensen ønskede at træde ud af bestyrelsen, der nu består af:
Ellen Weisbjerg, Inger Nielsen, Mette Jespersen, Brita Mogensen + nyvalgte Lene Lyndrup Nørgaard, Bodil Sørensen og Anette Kirk.
Generalforsamlingen 13. maj  2019.
Efter et år med mange aktiviteter viste regnskabet et underskud på 666,66 kr. Dette udtryktes der tilfredshed med, da foreningen i årets løb har støttet Kirkevandringerne i De 7 Sogne med 3.000 kr. til buskørsel, Fjordstien med 2.000 kr og indkøbt 3 borde-/bænkesæt til pladsen ved Næssund.
Desuden har foreningen udsat græskarper i Gadekæret og fået træstatuen renoveret.
Foreningens indtægter stammer hovedsageligt fra Påskeudstillingen, der som bekendt er aflyst for indeværende år.

Foreningen er også medarrangør på "Fyraftenshyggen" i Karby Kuber og på "Næssiemotionsdagen," hvor alle indtægter går til færgen..
Benedicte Tønsberg ønskede ikke genvalg, og i hendes sted valgtes Rosa Bøgelund.
Karen Margrethe Lynggård blev nyvalgt suppleant. 
Der var 14 fremmødte.
88 kom til Fredagshygge 1. marts 2019
.....og de hyggede sig gevaldigt.Man får snakket, spist lidt aftensmad og nyder et glas eller 2, mens man hører på glad musik.
Bagefter kan man gå hjem og holde weekend .... med eller uden X-FACTOR.
Klik på billedet for at læse foreningens forårsmail
 
Er "Fredagshyggen" kommet for at blive?
2. gang "Fredagshygge" kunne få 98 til at lægge vejen forbi Karby Kuber for at blive underholdt. "Double Up" leverede varen, og det blev en rigtig god og glad aften. De første kom kl. 16, og de sidste gik kl. 21:30..........nogle for at tage hjem, andre for at feste videre.
 
Fredagshyggen arrangeres af "Kulturhuset" og Borgerforeningen.
 
Nok en træstatue er fældet af tidens tand ........
men heldigvis også genrejst! (Kniber dog lidt med billedet!)
 
Vores kulturhusforening har igen været på spil.

Denne gang har de doneret 3 borde/bænkesæt på pladsen ved statuen "Færgemandens overfart".

Nyt fra Gadekæret.
"og alt det grønne gør mig glad,
når blot man undta'r andemad!"
....som det står skrevet i en gammel sang fra Højskolesangbogen.

Græskarper har det efter sigende anderledes!
De elsker andemad.Og det er der masser af i Gadekæret.

Derfor har foreningen "Kulturhus Sydvestmors" indkøbt og udsat 10 græskarper i Gadekæret.
Store er de ikke, men det må de vel blive med den overflod af mad!

Nu kan vi holde øje med både dem og den grønbenede rørhøne-familie, der render rundt ovenpå andemaden.

Gadekærets kunstværk er desværre segnet, men nogen finder måske på noget!?
 
Generalforsamling i  Kulturhus Sydvestmors den 18. 4. 2018.
Aftenen bød ikke på meget nyt under solen, idet der var genvalg på samtlige poster. Foreningen kom ud af året med et overskud på godt 13.000 kr.
Find Pedersen var specielt inviteret og fik overrakt en gave som tak for 50 års tro tjeneste ved Næssundfærgen! Gaven bestod af et af ansigterne fra  den gamle færgemandstatue.
900 besøgende til årets Påskeudstilling.
Arrangørerne var tilfredse med årets besøgstal. Vejret lokkede i hvert fald ikke folk til at blive hjemme i haven i starten af påsken, så snarere hjemme ved brændeovnen!

Påskedag skinnede solen fra en skyfri himmel, og det er måske grunden til et lavere besøgstal denne dag, selvom det trods alt kom op på 197.

Alt i alt var der godt besøg hele tiden. Folk gav sig god tid. Alle træansigter fra "Den gamle Færgemand" blev solgt (10 stk.). Omsætningen var størst i Caféen og på i Næssundfærgens Taxfree.

Hvordan tingene ser ud næste år, kan man kun gisne om. Vil ombygningen af Karby Kuber være påbegyndt / evt. afsluttet?
Vil det lykkes at skaffe flere malere/eller måsle fremvise flere hobby-former næste år? Lidt nytænkning kunne måske også være på sin plads? Findes der eksperimenterende kunstnere i vores område ..... eller kreative folk, der ikke vil kalde sig kunstnere, men som godt tør udstille deres kreativitet.
 
 
 
KLIK på billederne for at forstørre!
Årets påskeudstilling gøres klar.
Maud Andersen er kunstneren bag årets plakat, og hun har taget udganspunkt på Næssundfærgens dæk! Intet kunne være mere passende. Næssundfærgen, som en anden kunstner,Steen Zoffmann, p.t. arbejder på at lave som kirkeskib i Karby Kirke.
Plakaten kan købes på udstillingen.
 
 
"Fredagfyraftenshygge"
Et initiativ fra Bodil og Vita førte til en festlig aften med "Fredagsfyraftenshygge" i Karby Kuber i selskab med bandet "Honky-Tonk-Goose" fra Vordingborg.
Også Borgerforeningen var med på ideen.
Aftenen blev en succes, så man regner med en gentagelse. Planen er 2 x årligt i vinterhalvåret.
"Færgemandens overfart", version 2 indviet/afsløret.
Indviet...afsløret ... vi havde jo alle haft rig lejlighed til at følge hans tilblivelse, men døbt blev han i alt fald omend med lidt besvær, da champagneflaskens prop knækkede..og ingen havde medbragt en sabel!

Det var ellers en rigtig hyggelig og rar oplevelse for de ca. 70 fremmødte. Endelig en dag med dejligt vejr!
Kulturhusforeningens formand, Henning Iversen bød velkommen med et causeri og en stor tak til alle, der havde bidraget til Færgemandens genopstandelse. Herefter gav han ordet videre til dagens hovedtaler, Anders Holmgaard, der jo havde formidlet, at egetræet fra Frøslev præstegård blev doneret til projektet.

Begiven sluttede med pølser og øl/vand fra Næssundfærgens lille pølsevogn.

Desværre måtte vi undvære vores "rigtige færgemand", Find, der var taget på ferie, og kunstneren Allan Bo Jensen, der var forhindret i at komme.
Læs (og se dias) om "Motionsdagen for Næssie" HER
 
 
Resultatet !
Helt færdig er den dog ikke. Nu skal den stå og tørre et stykke tid og herefter skal den behandles med et eller andet oliemiddel 3 gange. 
Herefter er planen at dække soklen med natursten, hvis vi er så heldige, at få nogle foræret. Måske kunne pladsen også "shines lidt op"?
En statue rejses-
og det går stærkt!

Allan Bo Jensen finder på formidabel vis ansigterne på alle "de underjordiske", der gemmer sig i det gamle egetræ!

Alle er meget velkomne til at tage ned og få et indblik i, hvordan det sker.

Allan Bo forventer, at statuen kommer på højkant torsdag den 13. og, at han kan afslutte sit arbejde på lørdag (den 15.). Til gengæld arbejder han, så længe det er lyst! 
 
 
Så lines der op til den nye Færgemand.
Soklen skal være klar til den 12. juli, hvor Allan Bo Jensen påbegynder arbejdet.
Morsøfonden, Den velgørende Fond Morsø og De frie Kulturmidler støtter projektet sammen med private donorer.
"Den nye Færgemand"
Læs om indsamlingen til "Den nye Færgemand " HER.
 
Skår i glæden!

Det var noget af et skår i glæden (og et indhug i overskuddet) for arrangørerne bag Påskeudstillingen, da det ved nedtagningen af udstillingen blev opdaget, at der manglede 2 små bronzestatuetter, lavet af Thy-kunstneren,Grethe Haldgaard Nielsen, til en samlet værdi af 2.100 kr.
 
 
Kan man mon glæde sig over en kunstgenstand, man ikke er kommet ærlig til? Er glæden mon dobbelt? Kun tyven kender svarene!
Påskeudstilling med 10 års jubilæum!
Kulturhusforeningen holder i år Påskeudstilling for 10. gang - og aldrig har mangfoldigheden været større! Af nyheder er der i år bl. a. oplæsning af egne digte, bogudgivelser, ting i smedejern og træskulpturer. Besøgstallet er nogenlunde som det plejer, så arrangørerne har endnu håbet om måske engang at nå 1000..... men det blev altså heller ikke i jubilæumsåret!
Ole Koppelgård klippede den røde snor efter at have holdt en både morsom og tankevækkende åbningstale ..... og som han dog kan spille!
Tonen var slået an til nogle hyggelige dage! 
Rødt tal på bundlinjen 2016 i Kulturhus Sydvestmors.

Der var 33 fremmødte til generalforsamlingen i Kulturhus Sydvestmors den 13. marts 2017. Generalforsamlingen blev afholdt efter Steen Sunesen s og Lizette Gads muntre causeri om "Livskvalitet. Om det, der betyder noget. Lige så englene synger".
Om det ligefrem var englesang, der var tale om ved aftenens 3 sange, står hen i det uvisse!

Formanden aflagde beretningen, der spændte over 2 års aktiviteter, fordi der ikke var blevet afholdt generalforsamling sidste år.
Kassereren uddelte regnskabet, eller regnskaberne:
2015 regnskabet viste et overskud på 7.280 kr, mens 2015 regnskabet viste et underskud på 1.611 kr. Underskuddet var fremkommet ved, at kulturhuset i kalenderåret 2015 havde doneret 5.000 kr til en printer i "De 7 Sogne" og 5.000 kr. til "Næssundfærgens Venner".
Bestyrelsen blev genvalgt.

Kulturhusets nærmeste planer er afholdelse af "Øen rundt på langs," "Påskeudstilling 2017" og "Næssiemotionsdag" den 17. juni,
Foreningen arbejder også på en genrejsning af "Færgemanden ved Næssund" og har foreløbig skaffet 15.000 kr. til projektet, eller ca 35% af de nødvendige kroner.
Folderen til årets påskeudstilling.
KLIK for at forstørre.
ER DU I JULEGAVEHUMØR?
 

Kæmpen ved Næssund segnede jo under stormen p.g.a. råddenskab.
Vi savner ham.... Han skulle gerne sikre sejladsen!

Kulturhus Sydvestmors arbejder på at få rejst en ny og mere holdbar èn af slagsen.
Derfor ønsker foreningen sig et stort ege- eller elmetræ på mindst 60 cm i diameter.
Træet må gerne være på rod, være knudret, være vind og skæv, men det må ikke være sygt!
Vil du donere/evt. sælge os sådan et træ, så send en besked eller ring på 4084 2359
Gode grunde til at tegne medlemskab
Kulturhus Sydvestmors gav i 2015 en håndsrækning i form af 5.000 kr. til "Landsbyen de 7 sogne" til printer og skilterammer. Foreningen har også markeret sig m.h.t. Næssundfærgen, idet formanden skrev sang til genindvielsen, og også "Næssundfærgens Venner" har modtaget en pengegave på 5.000 kr.
Derudover arrangeres der Påskeudstilling, "Øen i bidder" og pileflettedage, hvorom der kan læses mere længere nede på siden.
P.t. arbejdes der med at arrangere et støtteløb for Næssundfærgen og på at få genrejst den faldne færgemand ved Næssund.
Evt. nye medlemmer kan indbetale medlemsgebyr (50 kr.) for 2017 på konto nr. 7380 7542771
Et forårstegn?
Ja, det er et forårstegn, når der flettes belgiske træer!
Lørdag den 12. marts havde 9 tilmeldt sig det kursus, som Kulturhus Sydvestmors holdt i Karby Kuber. Stemningen var afslappet og hyggelig, som det sig hør og bør!
Næste chance for at flette med levende pil gives under Påskeudstillingen, hvor Ove hjælper alle, der har lyst til at prøve.
Han regner med at være til stede i alle åbningstimerne. Også børn får mulighed for at få noget mellem hænderne, idet Ellen laver et snitteværksted for børn og barnlige sjæle.
Klargøring
Kulturhus Sydvestmors er ved at forberede Påskeudstilling 2016,der i år åbnes af regionsrådsformand Ulla Astman.
Interesserede kan henvende sig hos Ole Rasmussen tlf.6140 5432 eller på mail ole@maud.dk
 
 
Påskeudstilling 2016 
Vil du være med som udstiller, hjælper eller gæst?
Selv om dagene lige nu er temmelig grå, nærmer foråret sig med hastige skridt, og det kan snart blive tiden for årets påskeudstilling.
Plakat og folder kan snart ses på relevante steder, og arrangørerne håber på mange tilmeldte. Alle, der har fremstillet noget, de gerne vil vise os andre, kan henvende sig hos Ole Rasmussen, tlf. 6261 7620 eller 6140 5432
 
Måske er der også nogle, der ville hjælpe lidt til?
Hvis nogen ville bage en "skuffekage" eller hjælpe til et par timer i caféen, ville det blive modtaget med glæde. Skulle nogen have lyst, kan de henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne.
 
Kulturhus Sydvestmors arbejder for:
at holde Karby levende!
Og så nåede de i mål!
Og målet var jo Gadekæret i Karby, hvor de udholdende og fakkelbærende vandrere blev hyldet med et glad champagne. Humøret var højt, og måske lykkedes det forsamlingen at overtale Inger til nok en vandring til foråret.
Det lakker mod enden ............eller er det begyndelsen?
I hvert fald er Inger og hendes flok ved at have vandret hele øen rundt.
På søndag (den 25. oktober) vandrer de "i mål" i Gadekæret i Karby.

Alle opfordres til at vandre med .... om ikke andet, så det sidste stykke fra Årbjerg.
Her udleveres fakler til alle ca. kl. 16:15.
Hvis målet var hele vejen rundt............
nås det ikke af så mange som forventet!
Frafaldet har været mærkbart her i efteråret, grundet septembers mørke og våde aftenvandringer,
og familielivet forstyrres måske for meget af søndag eftermiddagsvandringer!
Men: Forhåbningen er, at der vil komme mange for at deltage søndag den 24. oktober, når vandringen slutter, hvor den begyndte: Ved Gadekæret i Karby.
Kan man ikke klare hele turen fra Agerø, håber Inger meget, at folk vil møde op på Årbjerg kl. 15 og gå med den sidste kilometer
Pileflet lørdag den 3. oktober 2015
I kamp mod mørke ..... og regn.
Øen i bidder foregår lige nu i kamp med mørket. En kamp, som mørket vinder. Derfor refleksjakker og lommelygter!
Dagvandringerne begynder søndag den 4. oktober kl. 14, hvor der er start fra Ørding. Kom og vær med!

En let landevejsrute ...og herligt vejr,
men mørket truer de næste par gange. Dagene bliver stadig kortere, og de lyse nætter er længst forbi. Inger anbefaler derfor gule veste og evt. lysdioder, indtil vandringerne bliver til eftermiddagsvandringer i oktober måned.
De 45 vandrere, der var med på 6. bid, havde ingen problemer. De var i mål ved Draaby Kirke allerede kl. 20.
Nok en bid i tørvejr!
Der var truende skyer, men det blev ved det, da Inger på 4. bid førte sine 49 medløbere fra Gullerup Strand Kro til stranden ved Ropsøvej. En rute på 11,2 km.
2. bid i herligt vejr
69 havde taget imod Ingers tilbud  og gik med på 2. bid af "Øen rundt i bidder."
Har du lyst til at være med, så mød op ved Skallerup kirke næste mandag den 17. august kl. 18:00. Der kører bus tilbage til udgangspunktet, men det kræver tilmelding på 4012 2920
Dias fra Pileflet findes HER
Sidste nye tiltag fra Kulturhus Sydvestmors.
Lørdag den 21 . marts blev der afholdt kursus i pileflet i den gamle skole. 14 personer havde meldt deres ankomst, men desværre meldte de 3 senere afbud grundet sygdom. Arrangementet var ellers vellykket. der blev denne gang flettet belgiske træer i levende pil.
Nu skal det så vise sig, om der også er interesse for kurser i tørret pil. Ellen Weisbjerg vil gerne høre fra folk, der kunne tænke sig at ville være med. Tlf. 2043 5840.
"Øen rundt i bidder" blev en stor succes i premiereåret 2014.
 
 
Henning Iversens hyldest til Inger
Klik på billedet for at forstørre.
  
Foreningens historie
(KLIK på teksten for at forstørre)
Foreningens historie
Maud Andersen er kunstneren bag 2018-plakaten.
Rosa Bøgelund er årets plakatkunstner (Patchwork)
KLIK på plakaten for at forstørre.
Påskeudstilling 2014
Påskeudstillingen 2013
Pilgrim Mors 2014
 
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59